Menu

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika naudojant pagrindinį puslapį

Dėkojame už susidomėjimą mūsų tinklalapiu. Jūsų privatumo apsauga mums labai svarbi. Toliau mes išsamiai informuojame apie jūsų duomenų tvarkymą.

1 Duomenų apsauga

Šiame privatumo patvirtinime paaiškinamas asmens duomenų tvarkymo pobūdis, taikymo sritis ir tikslas (toliau - duomenys), galiojantys mūsų internetiniame tinklalapyje ir su juo susijusiose svetainėse, funkcijose ir turinyje, taip pat išorinėse nuorodose internete, pvz., mūsų socialinės žiniasklaidos profiliuose (toliau bendrai vadinami „internetiniu pasiūlymu“). Be to, apibūdinami mūsų duomenų rinkimo principai. Kalbant apie naudojamas sąvokas, tokias kaip „apdorojimas“ arba „atsakingas“, mes taikome Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnyje pateiktus apibrėžimus. Šis pranešimas apie duomenų apsaugą turi pirmenybę prieš mūsų bendrąjį duomenų apsaugos pareiškimą (privaloma informacija pagal DSGVO 12 ir tolesnius straipsnius). Jei šioje privatumo politikoje nėra taisyklių, reglamentuojančių pagrindinio puslapio naudojimą, taikomos atitinkamos bendrosios duomenų apsaugos nuostatos.

 

2 Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys

Atsakingas asmuo pagal BDAR 4 str. 7 par. (pagal ES duomenų apsaugos direktyvą (BDAR)) yra DESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach / Rhön, info@desoi.de (žr. rekvizitus).

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Kontaktinė informacija (darbinė)
Įmonė: BerIsDa GmbH
Adresas: Justus-Liebig-Straße 4,
36093 Künzell
Telefonas: +49 / 661 29 69 80 90
El. paštas: datenschutz@berisda.de

 

3 Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Iš esmės mes renkame ir naudojame savo naudotojų asmeninius duomenis tiek, kiek tai reikalinga funkcinės svetainės ir turinio bei paslaugų teikimui. Mūsų naudotojų asmens duomenų rinkimas ir apdorojimas reguliariai vyksta tik gavus naudotojo sutikimą. Išimtis taikoma tais atvejais, kai išankstinis sutikimas negali būti gautas dėl objektyvių priežsačių ir duomenų tvarkymas pagal įstatymą yra leidžiamas.

 

4 Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Tiek, kiek gauname duomenų subjekto sutikimą tvarkyti asmens duomenis, galioja ES asmens duomenų tvarkymo juridinis pagrindas - ES duomenų apsaugos reglamentas (BDAR, 6 str. 1 par.). Apdorojant asmens duomenis, reikalingus sutarties, kuriai duomenų subjektas yra pasirašęs, vykdymui, galioja BDAR 6 straipsnio 6 dalies nuostatos. Jos taip pat galioja parengiamosioms operacijoms, reikalingoms atlikti operacijas iki sutarties sudarymo. Kadangi asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, kurios privalo laikytis mūsų bendrovė, galioja BDAR 6 straipsnio 1 dalies nuostatos. Tuo atveju, jei duomenų subjekto ar bet kurio kito fizinio asmens esminiai interesai reikalauja tvarkyti asmens duomenis, galioja BDAR 6 straipsnio 1 dalies nuostatos. Jei tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti mūsų bendrovės ar trečiosios šalies teisėtus interesus ir jei suinteresuoto asmens interesai, pagrindinės teisės ir pagrindinės laisvės neturi pirmenybės prieš interesus aukščiau, tokiam duomenų tvarkymui galioja BDAR 6 straipsnio 1 dalies nuostatos.

 

5 Išteklių nuoma ir el. laiškų siuntimas

Mūsų naudojamos prieglobos paslaugos skirtos šioms paslaugoms teikti: infrastruktūros ir platformų paslaugos, skaičiavimo pajėgumai, saugojimo ir duomenų bazių paslaugos, el. pašto, saugumo ir techninės priežiūros paslaugos, kurias mes naudojame, kad galėtume teikti šią internetinę paslaugą. Čia mes arba mūsų išteklių paslaugų nuomos teikėjas, remdamiesi savo teisėtais interesais, veiksmingai ir saugiai teikti šį internetinį pasiūlymą, apdoroja inžinerijos duomenis, kontaktinius duomenis, turinio duomenis, sutarties duomenis, naudojimo duomenis, meta ir ryšių duomenis, susijusius su šiuo internetiniu pasiūlymu. (pagal BDAR 6 sk. 1 par. kartu su BDAR 28 str. (sutarčių sudarymo sutarties sudarymas)).

 

6 Prieigos duomenų ir žurnalų rinkinių surinkimas

Mes arba mūsų išteklių paslaugų nuomos teikėjas pagal mūsų teisėtus interesus, kaip apibrėžta BRAD 6 str. 3 par. , apdorojame duomenis apie kiekvieną prieigą prie serverio, kuriame yra ši paslauga (vadinamieji serverio žurnalo failai). Prieigos duomenys apima peržiūrėto tinklalapio, failo duomenis, išsiuntimo datą ir laiką, perduotų duomenų kiekį, pranešimą apie sėkmingą paiešką, naršyklės tipą ir versiją, naudotojo operacinę sistemą, persiuntimo URL (anksčiau aplankyto puslapio), IP adresą ir užklausą teikėją. Žurnalo failo informacija saugoma saugumo sumetimais (pvz., siekiant ištirti piktnaudžiavimo ar apgaulingą veiklą) ne ilgiau kaip 7 dienas, o tada ištrinama. Duomenys, kuriuos reikia išsaugoti ilgiau dėl incidento nagrinėjimo, saugomi iki galutinio incidento išaiškinimo.

 

7 Duomenų subjektų teisės

Jūs turite teisę prašyti patvirtinimo, ar nagrinėjami duomenys yra tvarkomi, informacijos apie šiuos duomenis, taip pat papildomos informacijos ir duomenų kopijos pagal BDAR 15 straipsnį. Pagal BDAR 16 str. jūsų turite teisę reikalauti,, kad būtų patikslinti arba pataisyti neteisingi jūsų duomenys. Pagal BDAR 17 str. jūs turi teisę reikalauti, kad atitinkami duomenys būtų nedelsiant ištrinti, taip pat galite reikalauti duomenų tvarkymo apribojimo pagal BDAR 18 str. Jūs turite teisę reikalauti, kad su jumis susiję duomenys, kuriuos mums pateikėte, būtų saugomi pagal BDAR 20 str., ir prašyti juos perduoti kitiems atsakingiems asmenims. Pagal BDAR 77 str. turi teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

 

8 Atšaukimas

Jūs turite teisę pagal BDAR 7 sk. 3 par. atšaukti duotą sutikimą ateityje.

 

9 Teisė atšaukti duotą sutikimą

Jei davėte sutikimą tvarkyti savo duomenis, galite bet kuriuo metu jį atšaukti. Atšaukimas galios tik į priekį nuo tos dienos, kai jį pateikėte. Kadangi jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas abipusiais interesais, galite prieštarauti apdorojimui. Taip gali būti, jei apdorojimas neprivalomas, kad įvykdytume su jumis sutartį, kaip aprašyta kiekvienu atveju, apibrėžiant funkciją šioje privatumo politikoje. Tokio nesutarimo atveju prašome paaiškinti priežastis, kodėl neturėtume apdoroti jūsų asmeninių duomenų. Jūsų pagrįstų prieštaravimų atveju mes išnagrinėsime padėtį ir nutrauksime duomenų apdorojimą arba pritaikymą arba pateiksime jums įtikinamų teisėtų priežasčių, dėl kurių mes tęsiame apdorojimą. Žinoma, jūs galite bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui reklamos ir duomenų analizės tikslais. Apie suteikto sutikimo atšaukimą praneškite tiesiogiai minėtam atsakingam asmeniui.

 

10 Duomenų ištrynimas

Mūsų tvarkomi duomenys bus ištrinti arba jų apdorojimas apribojamas pagal BDAR 17 ir 18 straipsnius. Jei šioje privatumo politikoje aiškiai nenurodyta, mūsų saugomi duomenys bus ištrinti, kai jie nebebus reikalingi jų tikslui, o ištrynimas neprieštaraus jokiems įstatymuose numatytiems saugojimo reikalavimams. Išskyrus atvejus, kai duomenų negalima ištrinti, nes jie reikalingi kitiems teisėtiems tikslams, jų apdorojimas bus apribotas. Tai reiškia, kad duomenys yra blokuojami, o ne tvarkomi kitais tikslais. Tai taikoma, pavyzdžiui, duomenims, kurie turi būti saugomi dėl komercinių ar mokesčių priežasčių. Remiantis Vokietijos teisės aktais, duomenys saugomi 6 metus pagal HBG 257 par. 1 dalį (prekybos knygos, atsargos, pradiniai balansai, metinės finansinės ataskaitos, prekybos laiškai, apskaitos dokumentai ir tt), jie saugomi 10 metų pagal AO 147 par. 1 dalį (knygos, įrašai, valdymo ataskaitos, apskaitos dokumentai, prekybos ir verslo laiškai, mokesčių dokumentai ir kt.).

 

11 Internetinė parduotuvė

Jei norite užsisakyti mūsų internetinėje parduotuvėje, sutarties sudarymui būtina pateikti asmeninę informaciją, reikalingą jūsų užsakymo apdorojimui. Privaloma informacija, reikalinga sutartims įvykdyti, gali būti pažymėta atskirai, kita informacija yra neprivaloma. Mes apdorojame jūsų pateiktus duomenis, kad įvykdytumėme jūsų užsakymą. Tam mes galime perduoti jūsų mokėjimo duomenis į mūsų vietinį banką. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 sk. 1 b punktas. Galite savanoriškai sukurti kliento paskyrą, per kurią galėtume išsaugoti savo duomenis ir tęsti pirkimus vėliau. Jei sukursite paskyrą skiltyje „Mano paskyra“, jūsų pateikti duomenys bus išsaugoti. Visi kiti duomenys, įskaitant jūsų vartotojo abonementą, visada gali būti ištrinti kliento srityje. Mes taip pat galime apdoroti jūsų pateiktą informaciją, kad informuotume jus apie kitus įdomius produktus iš mūsų portfelio arba pateiktumėme techninę informaciją. Dėl komercinių ir mokesčių taisyklių privalome saugoti jūsų adresą, mokėjimo ir užsakymo duomenis dešimt metų. Tačiau po dvejų metų apribojame jų apdorojimą, t. y., jūsų duomenys naudojami tik laikantis teisinių įsipareigojimų. Kad prie asmeninių duomenų, ypač finansinių duomenų, neprieitų trečiosios šalys, užsakymų procesas yra užkoduotas naudojant TLS technologiją.

 

12 SSL šifrai

Saugumo sumetimais ši svetainė naudoja SSL šifravimą ir apsaugo slapto turinio perdavimą, pvz., prašymus, kuriuos pateikiate mums kaip svetainės operatoriui. Galite atpažinti užkoduotą ryšį pagal naršyklės linijos naršyklės adreso eilutę, pasikeitusią iš „http: //“ į „https: //“, ir spynos simbolį. Jei įjungtas SSL šifravimas, trečiosioms šalims negalima skaityti jūsų pateiktų duomenų.

 

13 Naujienlaiškis

Pateikdami šią informaciją, mes informuojame jus apie mūsų naujienlaiškio turinį, taip pat apie registracijos, siuntimo ir statistinio vertinimo procedūras bei teisę pareikšti prieštaravimą. Užsiprenumeruodami mūsų naujienlaiškį, sutinkate su apibūdintomis sąlygomis ir procedūromis. Naujienlaiškio turinys: mes siunčiame naujienlaiškius, el. laiškus ir kitus elektroninius pranešimus su reklamine informacija (toliau - informacinis biuletenis) tik su gavėjo sutikimu arba su teisiniu leidimu. Naujienlaiškis naudotojams yra pateikiamas su išsamiu turiniu. Mūsų naujienlaiškyje taip pat pateikiama informacija apie mūsų paslaugas ir mus. Dvigubas pasirinkimas ir registravimas: registracija mūsų naujienlaiškiui taikoma taip vadinama dviguba pasirinkimo procedūra. Tai reiškia, kad gausite el. laišką ir turėsite patvirtinti savo registraciją spustelėdami ant nuorodos. Šis patvirtinimas yra būtinas, kad niekas negalėtų užsiregistruoti ne savo el. pašto adresu. Naujienlaiškio registracija bus dokumentuojama, siekiant įrodyti registracijos procesą pagal teisinius reikalavimus. Tai apima prisijungimo ir patvirtinimo laiko bei IP adreso įrašymą. Taip pat bus registruojami pristatymo paslaugų teikėjo saugomi duomenys. Kredencialai: norint užsiprenumeruoti naujienlaiškį, pakanka nurodyti savo el. pašto adresą. Pasirinktinai galime paprašyti įvesti naujienlaiškyje asmeninį kreipinį. Naujienlaiškiai siunčiami ir susiję našumo matavimai atliekami tik gavus savanorišką naudotojo sutikimą (pagal BDAR 7 str. 1 a dalį). Registracijos procesas registruojamas pagal mūsų teisėtus interesus (pagal BDAT 6 sk. 1 f dalį). Mes siekiame sukurti patogią ir saugią informacinių biuletenių sistema, kuri patenkintų ir mūsų verslo interesus, ir naudotojų lūkesčius, ir leistų mums patvirtinti duotą sutikimą. Nutraukimas / atšaukimas - bet kada galite nutraukti mūsų informacinio biuletenio registraciją, t. y., atšaukti savo sutikimą. Naujienlaiškio atšaukimo nuorodą galite rasti kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje. Mes galime išsaugoti pateiktus elektroninio pašto adresus iki trejų metų, atsižvelgdami į mūsų teisėtus interesus, prieš ištrindami juos, norėdami siųsti informacinius biuletenius, kad pateiktumėte duoto išankstinio sutikimo įrodymus. Šių duomenų tvarkymas apsiriboja galima gynyba dėl galimų pretenzijų. Bet kada galima pateikti prašymą dėl atšaukimo, jei tuo pačiu metu galima patvirtinti, kad anksčiau sutikimas buvo duotas. Visi naujienlaiškio duomenys saugomi saugomuose serveriuose Vokietijoje. Siuntimo paslaugų teikėjas naudoja sertifikuotus duomenų centrus ir daro dvigubas nereikalingas duomenų atsargines kopijas. Su agentūra, atsakinga už mūsų naujienlaiškį, esame pasirašę užsakymų duomenų tvarkymo sutartį.

 

14 Naujienlaiškis - siuntimo paslaugų teikėjas

Naujienlaiškius paštu siunčiame per „mailingwork„ - tai įmonės „mailingwork GmbH“ tarnyba. Siuntimo paslaugų teikėjo privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://mailingwork.de/datenschutz. Siuntimo paslaugų teikėjas remiasi mūsų teisėtais interesais (pagal BDAR 6 str. 1 f punktą) ir užduočių apdorojimo sutartimi (pagal BDAR 28 str. 3 dalies 1 punktą). Siuntimo paslaugų teikėjas gali naudotis recipiento duomenimis anonimiškai, t. y., nesusiedamas su naudotoju optimizuoti arba tobulinti savo teikiamas paslaugas, pvz., atliekant techninius siuntimo paslaugų patobulinimus, keičiant naujienlaiškio išvaizdą arba statistiniais tikslais. Tačiau siuntimo paslaugų teikėjas nenaudoja mūsų informacinių biuletenių gavėjų duomenų kitoms prenumeratoms ir neperduoda duomenų trečiosioms šalims.

 

15 Naujienlaiškis - sėkmės matavimas

Naujienlaiškiuose yra vadinamasis internetinis švyturėlis, tai vieno pikselio dydžio failas, kuris yra atsisiunčiamas iš serverio, kai naujienlaiškis atidaromas per mūsų serverį arba per siuntimo paslaugų teikėją. Seanso metu renkama techninė informacija, pvz., Informacija apie naršyklę ir jūsų sistemą, taip pat jūsų IP adresas ir laikas, kurį praleidote mūsų sistemoje. Ši informacija naudojama siekiant pagerinti techninę paslaugų kokybę pagal jų specifikacijas arba auditoriją ir jų skaitymo įpročius, atsižvelgiant į jų vietą (kurią galima nustatyti naudojant IP adresą) arba prieigos laiką. Statistiniai tyrimai taip pat apima nustatymą, ar naujienlaiškiai yra atidaromi, kada jie yra atidaromi ir kokie saitai yra spustelėti. Dėl techninių priežasčių ši informacija gali būti priskiriama atskiriems naujienlaiškių gavėjams. Tačiau nei mūsų, nei siuntimo paslaugų teikėjo tikslas nėra stebėti atskirus vartotojus. Vertinimai mums labiau padeda atpažinti mūsų naudotojų skaitymo įpročius ir pritaikyti turinį jiems arba siųsti skirtingą turinį, atsižvelgiant į mūsų naudotojų interesus. Jūs galite bet kuriuo metu prieštarauti šiam stebėjimui, spustelėdami atskirą nuorodą, pateiktą kiekviename el. laiške, arba informuodami mus kitu būdu. Informacija bus saugoma tol, kol esate naujienlaiškio prenumeratoriai. Po to, kai prenumeratos atsisakote, mes saugome duomenis tik statistiškai ir anonimiškai.

 

16 Slapukai

Slapukai - tai nedideli failai, saugomi naudotojų kompiuteriuose. Slapukuose gali būti saugoma įvairia informacija. Slapuke pirmiausia saugoma informacija apie naudotoją (ar įrenginį, kuriame saugomas slapukas), jis įrašomas apsilankymo internetinėje svetainėje metu ar po to. Laikini slapukai arba „sesijos slapukai“, arba „laikini slapukai“ yra slapukai, kurie yra ištrinti po to, kai vartotojas išeina iš internetinės svetainės ir uždaro naršyklę. Pavyzdžiui, tokiame slapuke internetinėje parduotuvėje gali būti išsaugomas pirkinių krepšelio turinys arba prisijungimo būsena. Terminu „nuolatinis“ vadinami slapukai, kurie išlieka išsaugomi net po naršyklės uždarymo. Pavyzdžiui, prisijungimo būsena gali būti išsaugota, jei vartotojai pakartotinai apsilanko svetainėje praėjus kuriam laikui. Panašiai tokiame slapuke gali būti saugomi naudotojų pomėgiai, kurie naudojami matavimams ar rinkodaros tikslais. Trečiosios šalies slapukus siunčia kiti teikėjai, išskyrus asmenį, atsakingą už internetinį pasiūlymą (priešingu atveju jie vadinami pirmosios šalies slapukais). Mes galime naudoti laikinus ir nuolatinius slapukus, kaip tai apibrėžta mūsų privatumo politikos nuostatose. Jei vartotojai nenori, kad jų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai, jie bus paprašyti savo naršyklės sistemos nustatymuose išjungti šią parinktį. Išsaugotus slapukus galima ištrinti naršyklės sistemos nustatymuose. Slapukų pašalinimas gali sukelti funkcinių šio internetinio pasiūlymo apribojimų. Daugelis paslaugų, ypač stebėjimo tarnybų, naudojimo apribojimus interneto rinkodaros tikslais, nustatymo galimybes rasite JAV svetainėje http://www.aboutads.info/choices/ arba ES svetainėje http://www.youronlinechoices.com/. Tam galima atitinkamai nustatyti slapukus naršyklės nustatymuose. Atminkite, kad tokiu atveju gali būti naudojamos ne visos šio internetinio pasiūlymo funkcijos.

 

17 Google Analytics

Savo teisėtus interesus (t. y., susidomėjimą analizuojant, optimizuojant ir ekonomiškai eksploatuojant mūsų internetinį pasiūlymą, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 3 dalyje) mes analizuojame naudodami „Google Analytic“ - „Google LLC“ („Google“) internetinės analizės tarnybą. „Google“ naudoja slapukus. Slapuko sukurta informacija apie tai, kad naudotojai naudoja internetinį pasiūlymą, paprastai yra perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. „Google“ yra sertifikuotas pagal „Privatumo skydo“ sutartį, kuri suteikia garantiją, kad bus laikomasi Europos duomenų apsaugos įstatymo (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). „Google“ naudos šią informaciją mūsų vardu, siekiant įvertinti, kaip naudojamas mūsų internetinis pasiūlymas, generuoti vartotojų ataskaitas apie veiklą, informaciją dėl šios svetainės naudojimo ir su interneto naudojimu susijusias paslaugas. Šiuo atveju iš apdorotų duomenų galima sukurti anonimizuotų naudotojų naudojimo profilius. Mes naudojame „Google Analytics“ tik suaktyvinę IP anonimizaciją. Tai reiškia, kad „Google“ sutrumpins naudotojų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpintas. Vartotojo naršyklės pateiktas IP adresas nebus sujungtas su kitais „Google“ pateiktais duomenimis. Vartotojas gali išjungti slapukus nustatydami savo naršyklės programinę įrangą; vartotojas taip pat gali užkirsti kelią gauti duomenis iš „Google“ svetainės duomenų naudojimo slapukų, taip pat tvarkyti šiuos duomenis „Google“ savo naršyklėje, atsisiųsdamas ir įdiegdamas įskiepį iš svetainės: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ duomenų naudojimą, nustatymus ir parinktis, apsilankykite „Google“ tinklalapiuose: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (Kaip „Google“ naudoja duomenis, kai naudojatės mūsų partnerių svetainėmis ar programomis“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Duomenų naudojimas reklamos tikslais“), http://www.google.de/settings/ads („Informacijos, kurią „Google“ naudoja reklamai jums rodyti, tvarkymas“).

Arba galite neleisti „Google Analytics“ įdiegti naršyklės įskiepio, ypač mobiliųjų įrenginių interneto naršyklėse, spustelėję šią nuorodą: Išjunkite „Google Analytics“ Dėl to jūsų įrenginyje saugomas vadinamasis „atsisakymo slapukas“, kuris neleis ateityje rinkti „Google Analytics“ duomenų, kai lankotės šioje svetainėje.

 

18 Google Universal Analytics

Mes naudojame „Google Analytics“ kaip „Universal Analytics“. „Universal Analytics“ nurodytą procedūrą „Google Analytics“, kurioje naudotojo analizė atliekama remiantis anonimizuotais vartotojo ID, taip sukuriant anoniminį vartotojo profilį su informacija apie įvairiais prietaisais (vad. „kryžminiu sekimu“).

 

19 „Google AdWords“ konversijų stebėjimas

Statistiškai registruoti mūsų svetainės naudojimą ir vertinti jį siekiant optimizuoti mūsų svetainės veikimą, mes taip pat naudojame paslaugą „Google Conversion Tracking“. Mes vadovaujamės BDAR 6 str. 1 sk. 1 f punktu. „Google Adwords“ nustatys slapuką (žr. 4 skyrių) jūsų kompiuteryje, jei pasiekėte mūsų svetainę per „Google“ reklamą. Šie slapukai nustoja galioti po 30 dienų ir nenaudojami asmeniniam identifikavimui. Jei vartotojas lankosi konkrečiuose „AdWords“ kliento svetainės puslapiuose ir slapuko galiojimas dar nėra pasibaigęs, „Google“ ir klientas gali sužinoti, kad vartotojas spustelėjo skelbimą ir buvo nukreiptas į šį puslapį. Kiekvienas „AdWords“ klientas gauna skirtingą slapuką. Slapukų negalima atsekti per „AdWords“ klientų svetaines. Informacija, surinkta naudojant konversijos slapuką, naudojama generuoti konversijų statistiką „AdWords“ klientams, pasirinkusiems konversijų stebėjimą. „AdWords“ klientai sužino bendrą vartotojų skaičių, kurie spustelėjo jų skelbimą ir buvo nukreipti į konversijų stebėjimo žymų puslapį. Tačiau jie negauna informacijos, kuri asmeniškai identifikuoja naudotojus. Jei nenorite dalyvauti stebėjimo procese, taip pat galite atsisakyti nustatyti slapuko nustatymą, pvz., per naršyklės nustatymą, kuris iš esmės neleidžia automatinio slapukų nustatymo. Taip pat galite išjungti slapukus konversijų stebėjimą, nustatydami savo naršyklę, kad slapukų priėmimas iš domeno www.googleadservices.com būtų užblokuotas. „Google“ konversijų stebėjimo privatumo politiką galite rasti čia (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

20 „Google“ žemėlapiai

Mes įtraukiame žemėlapius iš „Google LLC“ teikiamos „Google Maps“ paslaugos (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV). Privatumo politika: https://www.google.com/policies/privacy/ Atsisakymas: https://adssettings.google.com/authenticated. Apsilankius „Google“ gaunama informacija, kad buvote apsilankę mūsų svetainės puslapyje. Be to, perduodami įvairūs bendri asmens duomenys, tokie kaip IP adresas, užklausos data ir laikas, užklausos turinys, prieigos būsena, perduotų duomenų kiekis, svetainė, prašymas, naršyklė, operacinė sistema ir jos sąsaja, naršyklės programinės įrangos kalba ir versija, laiko juostos skirtumas iki GMT. Tai atliekama neatsižvelgiant į tai, ar „Google“ nurodo naudotojo paskyrą, prie kurios esate prisijungę, ar jei nėra vartotojo abonemento. Kai esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys bus tiesiogiai priskirti jūsų paskyrai. Jei nenorite būti susietas su savo profiliu „Google“, prieš atsidarydami svetainę turite atsijungti. „Google“ saugo jūsų duomenis kaip naudojimo profilius ir juos naudoja reklamai, rinkos tyrimams ir (arba) individualiai sukurtam svetainės dizainui. Toks vertinimas atliekamas (netgi ne prisijungusiems vartotojams) tam, kad būtų galima teikti reklamą pagal poreikius ir informuoti kitus socialinio tinklo vartotojus apie jūsų veiklą mūsų tinklalapyje. Jūs turite teisę prieštarauti šių naudotojų profilių sukūrimui, tam turite susisiekti su „Google“.

 

21 Buvimas socialinėje žiniasklaidoje

Mes palaikome internetinę buvimo socialiniuose tinkluose ir platformose veiklą, siekdami bendrauti su klientais, naudotojais ir interesantais ir informuoti apie mūsų paslaugas. Lankantis atskiruose tinkluose ir platformuose galioja jų sąlygos ir duomenų tvarkymo gairės. Jei kitaip nenurodyta mūsų privatumo politikoje, mes apdorojame vartotojų duomenis, jei jie bendrauja su mumis per socialinius tinklus ir platformas, pvz., rašo įrašus mūsų socialinėje terpėje arba siunčiame mums pranešimus.

 

22 Trečiųjų šalių paslaugų ir turinio integravimas

Savo teisėtus interesus (t. y., susidomėjimą analizuojant, optimizuojant ir ekonomiškai eksploatuojant mūsų internetinį pasiūlymą, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 3 dalyje) mes papildome trečiosios šalies turiniu ar paslaugų pasiūlymais, įtraukiant turinį ir paslaugas, pvz., vaizdo įrašus ar šriftus (kartu vadinamus „turiniu“). Tai visada reiškia, kad trečiosios šalies šio turinio teikėjai gauna naudotojų IP adresą, nes neįmanoma siųsti turinio į naršyklę be IP adreso. Todėl šio turinio pristatymui reikalingas IP adresas. Mes stengiamės naudoti tik tokį turinį, kurio tiekėjai naudoja IP adresą tik turinio pristatymui. Trečiosios šalys taip pat gali naudoti vadinamas pikselių žymas („internetinius švyturėlius“) statistikos ar rinkodaros tikslais. „Pikselių žymos“ gali būti naudojamos vertinant tokią informaciją kaip lankytojų srautas šios svetainės puslapiuose. Pseudonimų informacija taip pat gali būti saugoma slapukuose vartotojo įrenginyje ir gali apimti techninę informaciją apie naršyklę ir operacinę sistemą, nuorodas į tinklalapius, apsilankymo laiką ir kitą informaciją apie mūsų internetinio pasiūlymo naudojimą.

 

23 „Google“ šriftai

Mes naudojame „Google LLC“ šriftus („Google Fonts“) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV). Privatumo politika: https://www.google.com/policies/privacy/ Atsisakymas: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Youtube

Mes taip pat naudojame vaizdo įrašus iš „YouTube“ platformos (tiekėjas „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV). Privatumo politika: https://www.google.com/policies/privacy/ Atsisakymas: https://adssettings.google.com/authenticated. Apsilankius „YouTube“ gaunama informacija, kad buvote apsilankę mūsų svetainės puslapyje. Be to, perduodami įvairūs bendri asmens duomenys, tokie kaip IP adresas, užklausos data ir laikas, užklausos turinys, prieigos būsena, perduotų duomenų kiekis, svetainė, prašymas, naršyklė, operacinė sistema ir jos sąsaja, naršyklės programinės įrangos kalba ir versija, laiko juostos skirtumas iki GMT. Tai atliekama neatsižvelgiant į tai, ar „YouTube“ nurodo naudotojo paskyrą, prie kurios esate prisijungę, ar jei nėra vartotojo abonemento. Kai esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys bus tiesiogiai priskirti jūsų paskyrai. Jei nenorite būti susietas su savo profiliu „YouTube“, prieš atsidarydami svetainę turite atsijungti. „YouTube“ saugo jūsų duomenis kaip naudojimo profilius ir juos naudoja reklamai, rinkos tyrimams ir (arba) individualiai sukurtam svetainės dizainui. Toks vertinimas atliekamas (netgi ne prisijungusiems vartotojams) tam, kad būtų galima teikti reklamą pagal poreikius ir informuoti kitus socialinio tinklo vartotojus apie jūsų veiklą mūsų tinklalapyje. Jūs turite teisę prieštarauti šių naudotojų profilių sukūrimui, tam turite susisiekti su „YouTube“.

 

25 „Facebook“ socialinių įskiepių naudojimas

Savo teisėtus interesus (t. y., susidomėjimą analizuojant, optimizuojant ir ekonomiškai eksploatuojant mūsų internetinį pasiūlymą, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalyje) mes taip pat naudojame per socialinį tinklą facebook.com, kurį valdo „Facebook Ireland Ltd.“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija) („Facebook“), ir jos socialinius įskiepius („plugins“). Įskiepiai gali būti sąveikos elementai arba turinys (pvz., vaizdo įrašai, grafika ar teksto elementai) ir gali būti pripažįstami vienu iš „Facebook“ logotipų (baltos spalvos „f“ ant mėlynos plytelės, „mėgsta“, „patinka“ arba „nykščio aukštyn“ ženklas) arba pažymėti žyme - „Facebook“ socialinis įskiepis. „Facebook“ socialinių įskiepių sąrašą ir išvaizdą galima peržiūrėti čia: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. „Google“ yra sertifikuotas pagal „Privatumo skydo“ sutartį, kuri suteikia garantiją, kad bus laikomasi Europos duomenų apsaugos įstatymo (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Kai vartotojas atidaro tokią internetinio pasiūlymo funkciją, į kurią įtrauktas toks įskiepis, jų įrenginys tiesiogiai prisijungia prie „Facebook“ serverių. Įskiepio turinį „Facebook“ tiesiogiai perduoda naudotojo įrenginiui ir jį įtraukia į internetinį pasiūlymą. Tokiu atveju iš apdorotų duomenų galima sukurti anonimizuotų naudotojų naudojimo profilius. Todėl mes neturime jokios įtakos duomenų kiekiui, kuriuos „Facebook“ renka naudodami šį įskiepį, todėl informuosime naudotojus pagal mūsų turimas žinias. Integruojant įskiepius, „Facebook“ gauna informaciją, kad vartotojas atidarė atitinkamą internetinį pasiūlymą. Jei vartotojas prisijungęs prie „Facebook“, „Facebook“ gali susieti apsilankymą su jo „Facebook“ paskyra. Pavyzdžiui, jei vartotojai sąveikauja su įskiepiais, spaudžia mygtuką „Patinka“ arba palieka komentarą, informacija iš jų įrenginio perduodama tiesiogiai „Facebook“ ir ten saugoma. Jei vartotojas nėra „Facebook“ narys, vis tiek yra galimybė, kad „Facebook“ sužinos ir išsaugos jo IP adresą. Pasak „Facebook“, Vokietijoje saugomas tik anoniminis IP adresas. Duomenų rinkimo ir tolesnio duomenų tvarkymo ir naudojimo „Facebook“ tikslai bei apimtis, taip pat susijusių teisių ir nustatymų parinktys, siekiant apsaugoti vartotojų privatumą, pateikiamos „Facebook“ privatumo politikoje: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jei esate „Facebook“ vartotojas ir nenorite, kad „Facebook“ rinktų informaciją per šį internetinį pasiūlymą apie jį ir susietų ją su „Facebook“, atsijunkite nuo „Facebook“ prieš prisijungdami prie mūsų internetinio pasiūlymo ir ištrinkite iš savo kompiuterio „Facebook“ slapuką. Kiti nustatymus ir išimtis, susijusias su duomenų naudojimu reklamos tikslais, galima nustatyti „Facebook“ profilio nustatymuose: https://www.facebook.com/settings?tab=ads arba JAV svetainėje http://www.aboutads.info/choices/ arba ES svetainėje http://www.youronlinechoices.com/. Nustatymai nepriklauso nuo platformos, t. y., jie yra pritaikyti visiems įrenginiams, pvz., staliniams kompiuteriams ar mobiliesiems įrenginiams.

 

26 Bendra pastaba apie „Instagram“, „Xing“, „LinkedIn“

Kalbant apie „Instagram“, „Xing“ ir „LinkedIn“, mes naudojame socialinės žiniasklaidos įskiepius. Iš principo naudojamas vadinamasis dviejų paspaudimų sprendimas. Kitaip tariant, kai lankotės mūsų tinklalapyje, iš pradžių į įskiepius teikėjams nepateikiami jokie asmeniniai duomenys. Įskiepio teikėjas gali būti identifikuojamas pažymint laukelį virš pirmosios raidės arba logotipo. Mes suteikiame galimybę tiesiogiai susisiekti su įskiepio teikėju spaudžiant mygtuką. Jei paspausite paryškintą laukelį ir jį suaktyvinsite, papildinio teikėjas gaus informaciją, kurią peržiūrėjote atitinkamoje mūsų internetinės paslaugos svetainėje. Jei reikia, atsižvelgiant į atitinkamą paslaugų teikėją Vokietijoje, jūsų IP adresas bus automatiškai anonimizuotas iškart po gavimo. Įjungus įskiepį, jūsų duomenys bus perduodami atitinkamam įskiepių teikėjui ir bus ten saugomi (pas JAV teikėjus - JAV). Kadangi įskiepių teikėjas vykdo duomenų rinkimą, visų pirma per slapukus, rekomenduojame ištrinti visus slapukus prieš spaudžiant pilkąjį langelį per naršyklės saugos nustatymą. Mes atkreipiame dėmesį į tai, kad neturime jokios įtakos surinktiems duomenims ir duomenų tvarkymo operacijoms, taip pat nežinome apie visą duomenų rinkimo mastą, tvarkymo tikslą ar saugojimo laikotarpius. Mes taip pat neturime reikalingos informacijos, kad galėtumėme ištrinti įskiepių teikėjų surinktus duomenis. Galima daryti prielaidą, kad įskiepių teikėjai saugo apie jus surinktus duomenis kaip naudojimo profilius ir prireikus juos naudoja reklamai, rinkos tyrimams ir (arba) individualiai pritaikytam svetainės dizainui. Jūs turite teisę pareikšti prieštaravimą dėl šių naudotojų profilių sudarymo, tokiu atveju turite susisiekti su atitinkamu įskiepio teikėju. Naudodami įskiepius, siūlome galimybę bendrauti socialiniuose tinkluose ir su kitais naudotojais, kad galėtume patobulinti savo pasiūlymą ir padaryti jį įdomesnį vartotojams. Įskiepiais naudojamės vadovaudamiesi BDAR 6 str. 1 sk. 1 f punktu. Duomenų perdavimas vyksta nepriklausomai nuo to, ar turite su įskiepių teikėju susijusią paskyrą ir esate prie jos prisijungę. Jei esate prisijungęs prie įskiepių teikėjo sistemos, jūsų surinkti duomenys bus tiesiogiai priskirti esamoms paskyroms, susietoms su įskiepių teikėju. Jei paspausite suaktyvintą mygtuką ir, pavyzdžiui, jei susiejate puslapį, įskiepio teikėjas taip pat išsaugo šią informaciją savo vartotojo paskyroje ir viešai ja dalijasi su jūsų kontaktais. Rekomenduojame atsijungti nuo socialinių tinklų tiekėjo po to, kai išeinate iš jo svetainės, ir ypač prieš spaudžiant suaktyvintą mygtuką, kad duomenys nebūtų susieti su jūsų profiliu.

 

27 Instagram

Mūsų internetiniame pasiūlyme gali būti „Instagram Inc.“ siūlomų „Instagram“ funkcijų ir turinio (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, JAV). Tai gali apimti, pavyzdžiui, turinį, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus ar tekstą ir mygtukus, kuriais naudotojai gali išreikšti savo nuomonę dėl turinio, turinio autorių ar užsiprenumeruoti mūsų turinį. Jei vartotojai yra „Instagram“ platformos nariai, „Instagram“ gali susieti minėto turinio ir funkcijų atidarymą su savo turimais naudotojų profiliais. „Instagram“ duomenų privatumo patvirtinimas: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

28 Xing

Pagal mūsų internetinio pasiūlymo funkcijas ir turinį gali būti integruotos „Xing“ tarnybos, teikiamos „XING AG“ (Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Vokietija). Tai gali apimti, pavyzdžiui, turinį, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus ar tekstą ir mygtukus, kuriais naudotojai gali išreikšti savo nuomonę dėl turinio, turinio autorių ar užsiprenumeruoti mūsų turinį. Jei vartotojai yra „Xing“ platformos nariai, „Xing“ gali susieti minėto turinio ir funkcijų atidarymą su savo turimais naudotojų profiliais. „Xing“ privatumo politika: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

29 LinkedIn

Mūsų internetinio pasiūlymo svetainėse gali būti tarnybos „LinkedIn“ funkcijų ir turinio, jį teikia „LinkedIn Ireland Unlimited Company“ (Wilton Place, Dublin 2, Airija). Tai gali būti, pavyzdžiui, turinys, pvz., vaizdai, vaizdo įrašai arba tekstas ir mygtukai, leidžiantys vartotojams dalytis turiniu iš šio internetinio pasiūlymo per „LinkedIn“. Jei vartotojai yra „LinkedIn“ platformos nariai, „LinkedIn“ gali susieti minėto turinio ir funkcijų atidarymą su savo turimais naudotojų profiliais. „LinkedIn“ privatumo patvirtinimas: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. „LinkedIn“ yra sertifikuota pagal „Privatumo skydo“ sutartį, kuri suteikia garantiją, kad bus laikomasi Europos duomenų apsaugos įstatymo (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Privatumo politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Atsisakymas: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Privatumo politikos pakeitimai ir atnaujinimai
Mes prašome jus reguliariai susipažinti su mūsų privatumo politikos turiniu. Mes pritaikysime privatumo politiką, kai tik to reikės pagal įsigaliojusius duomenų apdorojimo pakeitimus. Mes informuosime jus, jei pakeitimams reikėtų jūsų veiksmo (pvz., sutikimo) ar kitokio individualaus patvirtinimo.
scroll top