Menu

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika naudojant pagrindinį puslapį

Dėkojame už susidomėjimą mūsų tinklalapiu. Jūsų privatumo apsauga mums labai svarbi. Toliau mes išsamiai informuojame apie jūsų duomenų tvarkymą.

1 Duomenų apsauga

Šiame privatumo patvirtinime paaiškinamas asmens duomenų tvarkymo pobūdis, taikymo sritis ir tikslas (toliau - duomenys), galiojantys mūsų internetiniame tinklalapyje ir su juo susijusiose svetainėse, funkcijose ir turinyje, taip pat išorinėse nuorodose internete, pvz., mūsų socialinės žiniasklaidos profiliuose (toliau bendrai vadinami „internetiniu pasiūlymu“). Be to, apibūdinami mūsų duomenų rinkimo principai. Kalbant apie naudojamas sąvokas, tokias kaip „apdorojimas“ arba „atsakingas“, mes taikome Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnyje pateiktus apibrėžimus. Šis pranešimas apie duomenų apsaugą turi pirmenybę prieš mūsų bendrąjį duomenų apsaugos pareiškimą (privaloma informacija pagal DSGVO 12 ir tolesnius straipsnius). Jei šioje privatumo politikoje nėra taisyklių, reglamentuojančių pagrindinio puslapio naudojimą, taikomos atitinkamos bendrosios duomenų apsaugos nuostatos.

 

2 Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys

Atsakingas asmuo pagal BDAR 4 str. 7 par. (pagal ES duomenų apsaugos direktyvą (BDAR)) yra
DESOI GmbH,
Gewerbestraße 16,
36148 Kalbach / Rhön,
info@desoi.de (žr. rekvizitus).

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Kontaktinė informacija (darbinė)
Įmonė: BerIsDa GmbH
Adresas: Rangstraße 9,
36037 Fulda
Telefonas: +49 / 661 29 69 80 90
El. paštas: datenschutz@berisda.de
www.berisda.de

 

3 Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Iš esmės mes renkame ir naudojame savo naudotojų asmeninius duomenis tiek, kiek tai reikalinga funkcinės svetainės ir turinio bei paslaugų teikimui. Mūsų naudotojų asmens duomenų rinkimas ir apdorojimas reguliariai vyksta tik gavus naudotojo sutikimą. Išimtis taikoma tais atvejais, kai išankstinis sutikimas negali būti gautas dėl objektyvių priežsačių ir duomenų tvarkymas pagal įstatymą yra leidžiamas.

 

4 Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Tiek, kiek gauname duomenų subjekto sutikimą tvarkyti asmens duomenis, galioja ES asmens duomenų tvarkymo juridinis pagrindas - ES duomenų apsaugos reglamentas (BDAR, 6 str. 1 par.). Apdorojant asmens duomenis, reikalingus sutarties, kuriai duomenų subjektas yra pasirašęs, vykdymui, galioja BDAR 6 straipsnio 6 dalies nuostatos. Jos taip pat galioja parengiamosioms operacijoms, reikalingoms atlikti operacijas iki sutarties sudarymo. Kadangi asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, kurios privalo laikytis mūsų bendrovė, galioja BDAR 6 straipsnio 1 dalies nuostatos. Tuo atveju, jei duomenų subjekto ar bet kurio kito fizinio asmens esminiai interesai reikalauja tvarkyti asmens duomenis, galioja BDAR 6 straipsnio 1 dalies nuostatos. Jei tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti mūsų bendrovės ar trečiosios šalies teisėtus interesus ir jei suinteresuoto asmens interesai, pagrindinės teisės ir pagrindinės laisvės neturi pirmenybės prieš interesus aukščiau, tokiam duomenų tvarkymui galioja BDAR 6 straipsnio 1 dalies nuostatos.

 

5 Išteklių nuoma ir el. laiškų siuntimas

Mūsų naudojamos prieglobos paslaugos skirtos šioms paslaugoms teikti: infrastruktūros ir platformų paslaugos, skaičiavimo pajėgumai, saugojimo ir duomenų bazių paslaugos, el. pašto, saugumo ir techninės priežiūros paslaugos, kurias mes naudojame, kad galėtume teikti šią internetinę paslaugą. Čia mes arba mūsų išteklių paslaugų nuomos teikėjas, remdamiesi savo teisėtais interesais, veiksmingai ir saugiai teikti šį internetinį pasiūlymą, apdoroja inžinerijos duomenis, kontaktinius duomenis, turinio duomenis, sutarties duomenis, naudojimo duomenis, meta ir ryšių duomenis, susijusius su šiuo internetiniu pasiūlymu. (pagal BDAR 6 sk. 1 par. kartu su BDAR 28 str. (sutarčių sudarymo sutarties sudarymas)).

 

6 Prieigos duomenų ir žurnalų rinkinių surinkimas

Mes arba mūsų išteklių paslaugų nuomos teikėjas pagal mūsų teisėtus interesus, kaip apibrėžta BRAD 6 str. 3 par. , apdorojame duomenis apie kiekvieną prieigą prie serverio, kuriame yra ši paslauga (vadinamieji serverio žurnalo failai). Prieigos duomenys apima peržiūrėto tinklalapio, failo duomenis, išsiuntimo datą ir laiką, perduotų duomenų kiekį, pranešimą apie sėkmingą paiešką, naršyklės tipą ir versiją, naudotojo operacinę sistemą, persiuntimo URL (anksčiau aplankyto puslapio), IP adresą ir užklausą teikėją. Žurnalo failo informacija saugoma saugumo sumetimais (pvz., siekiant ištirti piktnaudžiavimo ar apgaulingą veiklą) ne ilgiau kaip 7 dienas, o tada ištrinama. Duomenys, kuriuos reikia išsaugoti ilgiau dėl incidento nagrinėjimo, saugomi iki galutinio incidento išaiškinimo.

 

7 Duomenų subjektų teisės

Jūs turite teisę prašyti patvirtinimo, ar nagrinėjami duomenys yra tvarkomi, informacijos apie šiuos duomenis, taip pat papildomos informacijos ir duomenų kopijos pagal BDAR 15 straipsnį. Pagal BDAR 16 str. jūsų turite teisę reikalauti,, kad būtų patikslinti arba pataisyti neteisingi jūsų duomenys. Pagal BDAR 17 str. jūs turi teisę reikalauti, kad atitinkami duomenys būtų nedelsiant ištrinti, taip pat galite reikalauti duomenų tvarkymo apribojimo pagal BDAR 18 str. Jūs turite teisę reikalauti, kad su jumis susiję duomenys, kuriuos mums pateikėte, būtų saugomi pagal BDAR 20 str., ir prašyti juos perduoti kitiems atsakingiems asmenims. Pagal BDAR 77 str. turi teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

 

8 Atšaukimas

Jūs turite teisę pagal BDAR 7 sk. 3 par. atšaukti duotą sutikimą ateityje.

 

9 Teisė atšaukti duotą sutikimą

Jei davėte sutikimą tvarkyti savo duomenis, galite bet kuriuo metu jį atšaukti. Atšaukimas galios tik į priekį nuo tos dienos, kai jį pateikėte. Kadangi jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas abipusiais interesais, galite prieštarauti apdorojimui. Taip gali būti, jei apdorojimas neprivalomas, kad įvykdytume su jumis sutartį, kaip aprašyta kiekvienu atveju, apibrėžiant funkciją šioje privatumo politikoje. Tokio nesutarimo atveju prašome paaiškinti priežastis, kodėl neturėtume apdoroti jūsų asmeninių duomenų. Jūsų pagrįstų prieštaravimų atveju mes išnagrinėsime padėtį ir nutrauksime duomenų apdorojimą arba pritaikymą arba pateiksime jums įtikinamų teisėtų priežasčių, dėl kurių mes tęsiame apdorojimą. Žinoma, jūs galite bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui reklamos ir duomenų analizės tikslais. Apie suteikto sutikimo atšaukimą praneškite tiesiogiai minėtam atsakingam asmeniui.

 

10 Duomenų ištrynimas

Mūsų tvarkomi duomenys bus ištrinti arba jų apdorojimas apribojamas pagal BDAR 17 ir 18 straipsnius. Jei šioje privatumo politikoje aiškiai nenurodyta, mūsų saugomi duomenys bus ištrinti, kai jie nebebus reikalingi jų tikslui, o ištrynimas neprieštaraus jokiems įstatymuose numatytiems saugojimo reikalavimams. Išskyrus atvejus, kai duomenų negalima ištrinti, nes jie reikalingi kitiems teisėtiems tikslams, jų apdorojimas bus apribotas. Tai reiškia, kad duomenys yra blokuojami, o ne tvarkomi kitais tikslais. Tai taikoma, pavyzdžiui, duomenims, kurie turi būti saugomi dėl komercinių ar mokesčių priežasčių. Remiantis Vokietijos teisės aktais, duomenys saugomi 6 metus pagal HBG 257 par. 1 dalį (prekybos knygos, atsargos, pradiniai balansai, metinės finansinės ataskaitos, prekybos laiškai, apskaitos dokumentai ir tt), jie saugomi 10 metų pagal AO 147 par. 1 dalį (knygos, įrašai, valdymo ataskaitos, apskaitos dokumentai, prekybos ir verslo laiškai, mokesčių dokumentai ir kt.).

 

11 Internetinė parduotuvė

Jei norite užsisakyti mūsų internetinėje parduotuvėje, sutarties sudarymui būtina pateikti asmeninę informaciją, reikalingą jūsų užsakymo apdorojimui. Privaloma informacija, reikalinga sutartims įvykdyti, gali būti pažymėta atskirai, kita informacija yra neprivaloma. Mes apdorojame jūsų pateiktus duomenis, kad įvykdytumėme jūsų užsakymą. Tam mes galime perduoti jūsų mokėjimo duomenis į mūsų vietinį banką. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 sk. 1 b punktas. Galite savanoriškai sukurti kliento paskyrą, per kurią galėtume išsaugoti savo duomenis ir tęsti pirkimus vėliau. Jei sukursite paskyrą skiltyje „Mano paskyra“, jūsų pateikti duomenys bus išsaugoti. Visi kiti duomenys, įskaitant jūsų vartotojo abonementą, visada gali būti ištrinti kliento srityje. Mes taip pat galime apdoroti jūsų pateiktą informaciją, kad informuotume jus apie kitus įdomius produktus iš mūsų portfelio arba pateiktumėme techninę informaciją. Dėl komercinių ir mokesčių taisyklių privalome saugoti jūsų adresą, mokėjimo ir užsakymo duomenis dešimt metų. Tačiau po dvejų metų apribojame jų apdorojimą, t. y., jūsų duomenys naudojami tik laikantis teisinių įsipareigojimų. Kad prie asmeninių duomenų, ypač finansinių duomenų, neprieitų trečiosios šalys, užsakymų procesas yra užkoduotas naudojant TLS technologiją.

 

12 SSL šifrai

Saugumo sumetimais ši svetainė naudoja SSL šifravimą ir apsaugo slapto turinio perdavimą, pvz., prašymus, kuriuos pateikiate mums kaip svetainės operatoriui. Galite atpažinti užkoduotą ryšį pagal naršyklės linijos naršyklės adreso eilutę, pasikeitusią iš „http: //“ į „https: //“, ir spynos simbolį. Jei įjungtas SSL šifravimas, trečiosioms šalims negalima skaityti jūsų pateiktų duomenų.

 

13 Naujienlaiškis

Pateikdami šią informaciją, mes informuojame jus apie mūsų naujienlaiškio turinį, taip pat apie registracijos, siuntimo ir statistinio vertinimo procedūras bei teisę pareikšti prieštaravimą. Užsiprenumeruodami mūsų naujienlaiškį, sutinkate su apibūdintomis sąlygomis ir procedūromis. Naujienlaiškio turinys: mes siunčiame naujienlaiškius, el. laiškus ir kitus elektroninius pranešimus su reklamine informacija (toliau - informacinis biuletenis) tik su gavėjo sutikimu arba su teisiniu leidimu. Naujienlaiškis naudotojams yra pateikiamas su išsamiu turiniu. Mūsų naujienlaiškyje taip pat pateikiama informacija apie mūsų paslaugas ir mus. Dvigubas pasirinkimas ir registravimas: registracija mūsų naujienlaiškiui taikoma taip vadinama dviguba pasirinkimo procedūra. Tai reiškia, kad gausite el. laišką ir turėsite patvirtinti savo registraciją spustelėdami ant nuorodos. Šis patvirtinimas yra būtinas, kad niekas negalėtų užsiregistruoti ne savo el. pašto adresu. Naujienlaiškio registracija bus dokumentuojama, siekiant įrodyti registracijos procesą pagal teisinius reikalavimus. Tai apima prisijungimo ir patvirtinimo laiko bei IP adreso įrašymą. Taip pat bus registruojami pristatymo paslaugų teikėjo saugomi duomenys. Kredencialai: norint užsiprenumeruoti naujienlaiškį, pakanka nurodyti savo el. pašto adresą. Pasirinktinai galime paprašyti įvesti naujienlaiškyje asmeninį kreipinį. Naujienlaiškiai siunčiami ir susiję našumo matavimai atliekami tik gavus savanorišką naudotojo sutikimą (pagal BDAR 7 str. 1 a dalį). Registracijos procesas registruojamas pagal mūsų teisėtus interesus (pagal BDAT 6 sk. 1 f dalį). Mes siekiame sukurti patogią ir saugią informacinių biuletenių sistema, kuri patenkintų ir mūsų verslo interesus, ir naudotojų lūkesčius, ir leistų mums patvirtinti duotą sutikimą. Nutraukimas / atšaukimas - bet kada galite nutraukti mūsų informacinio biuletenio registraciją, t. y., atšaukti savo sutikimą. Naujienlaiškio atšaukimo nuorodą galite rasti kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje. Mes galime išsaugoti pateiktus elektroninio pašto adresus iki trejų metų, atsižvelgdami į mūsų teisėtus interesus, prieš ištrindami juos, norėdami siųsti informacinius biuletenius, kad pateiktumėte duoto išankstinio sutikimo įrodymus. Šių duomenų tvarkymas apsiriboja galima gynyba dėl galimų pretenzijų. Bet kada galima pateikti prašymą dėl atšaukimo, jei tuo pačiu metu galima patvirtinti, kad anksčiau sutikimas buvo duotas. Visi naujienlaiškio duomenys saugomi saugomuose serveriuose Vokietijoje. Siuntimo paslaugų teikėjas naudoja sertifikuotus duomenų centrus ir daro dvigubas nereikalingas duomenų atsargines kopijas. Su agentūra, atsakinga už mūsų naujienlaiškį, esame pasirašę užsakymų duomenų tvarkymo sutartį.

 

14 Naujienlaiškis - siuntimo paslaugų teikėjas

Naujienlaiškius paštu siunčiame per „mailingwork„ - tai įmonės „mailingwork GmbH“ tarnyba. Siuntimo paslaugų teikėjo privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://mailingwork.de/datenschutz. Siuntimo paslaugų teikėjas remiasi mūsų teisėtais interesais (pagal BDAR 6 str. 1 f punktą) ir užduočių apdorojimo sutartimi (pagal BDAR 28 str. 3 dalies 1 punktą). Siuntimo paslaugų teikėjas gali naudotis recipiento duomenimis anonimiškai, t. y., nesusiedamas su naudotoju optimizuoti arba tobulinti savo teikiamas paslaugas, pvz., atliekant techninius siuntimo paslaugų patobulinimus, keičiant naujienlaiškio išvaizdą arba statistiniais tikslais. Tačiau siuntimo paslaugų teikėjas nenaudoja mūsų informacinių biuletenių gavėjų duomenų kitoms prenumeratoms ir neperduoda duomenų trečiosioms šalims.

 

15 Naujienlaiškis - sėkmės matavimas

Naujienlaiškiuose yra vadinamasis internetinis švyturėlis, tai vieno pikselio dydžio failas, kuris yra atsisiunčiamas iš serverio, kai naujienlaiškis atidaromas per mūsų serverį arba per siuntimo paslaugų teikėją. Seanso metu renkama techninė informacija, pvz., Informacija apie naršyklę ir jūsų sistemą, taip pat jūsų IP adresas ir laikas, kurį praleidote mūsų sistemoje. Ši informacija naudojama siekiant pagerinti techninę paslaugų kokybę pagal jų specifikacijas arba auditoriją ir jų skaitymo įpročius, atsižvelgiant į jų vietą (kurią galima nustatyti naudojant IP adresą) arba prieigos laiką. Statistiniai tyrimai taip pat apima nustatymą, ar naujienlaiškiai yra atidaromi, kada jie yra atidaromi ir kokie saitai yra spustelėti. Dėl techninių priežasčių ši informacija gali būti priskiriama atskiriems naujienlaiškių gavėjams. Tačiau nei mūsų, nei siuntimo paslaugų teikėjo tikslas nėra stebėti atskirus vartotojus. Vertinimai mums labiau padeda atpažinti mūsų naudotojų skaitymo įpročius ir pritaikyti turinį jiems arba siųsti skirtingą turinį, atsižvelgiant į mūsų naudotojų interesus. Jūs galite bet kuriuo metu prieštarauti šiam stebėjimui, spustelėdami atskirą nuorodą, pateiktą kiekviename el. laiške, arba informuodami mus kitu būdu. Informacija bus saugoma tol, kol esate naujienlaiškio prenumeratoriai. Po to, kai prenumeratos atsisakote, mes saugome duomenis tik statistiškai ir anonimiškai.

 

16 Slapukai

Slapukai - tai nedideli failai, saugomi naudotojų kompiuteriuose. Slapukuose gali būti saugoma įvairia informacija. Slapuke pirmiausia saugoma informacija apie naudotoją (ar įrenginį, kuriame saugomas slapukas), jis įrašomas apsilankymo internetinėje svetainėje metu ar po to. Laikini slapukai arba „sesijos slapukai“, arba „laikini slapukai“ yra slapukai, kurie yra ištrinti po to, kai vartotojas išeina iš internetinės svetainės ir uždaro naršyklę. Pavyzdžiui, tokiame slapuke internetinėje parduotuvėje gali būti išsaugomas pirkinių krepšelio turinys arba prisijungimo būsena. Terminu „nuolatinis“ vadinami slapukai, kurie išlieka išsaugomi net po naršyklės uždarymo. Pavyzdžiui, prisijungimo būsena gali būti išsaugota, jei vartotojai pakartotinai apsilanko svetainėje praėjus kuriam laikui. Panašiai tokiame slapuke gali būti saugomi naudotojų pomėgiai, kurie naudojami matavimams ar rinkodaros tikslais. Trečiosios šalies slapukus siunčia kiti teikėjai, išskyrus asmenį, atsakingą už internetinį pasiūlymą (priešingu atveju jie vadinami pirmosios šalies slapukais). Mes galime naudoti laikinus ir nuolatinius slapukus, kaip tai apibrėžta mūsų privatumo politikos nuostatose. Jei vartotojai nenori, kad jų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai, jie bus paprašyti savo naršyklės sistemos nustatymuose išjungti šią parinktį. Išsaugotus slapukus galima ištrinti naršyklės sistemos nustatymuose. Slapukų pašalinimas gali sukelti funkcinių šio internetinio pasiūlymo apribojimų. Daugelis paslaugų, ypač stebėjimo tarnybų, naudojimo apribojimus interneto rinkodaros tikslais, nustatymo galimybes rasite JAV svetainėje http://www.aboutads.info/choices/ arba ES svetainėje http://www.youronlinechoices.com/. Tam galima atitinkamai nustatyti slapukus naršyklės nustatymuose. Atminkite, kad tokiu atveju gali būti naudojamos ne visos šio internetinio pasiūlymo funkcijos.

 

17 Google Analytics

1. Duomenų apdorojimo aprašymas ir apimtis
Ši internetinė svetainė naudoja žiniatinklio analizės paslaugos „Google Analytics“ funkcijas. Teikėjas yra „Google Ireland Limited“ („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Airija). „Google Ireland Limited“ yra „Google LLC“ dukterinė įmonė, įsikūrusi JAV.
„Google Analytics“ leidžia svetainės operatoriui analizuoti svetainės lankytojų elgesį. Svetainės operatorius gauna įvairius naudojimo duomenis, tokius kaip internetinio puslapio peržiūros, buvimo trukmė, naudojamos operacinės sistemos ir vartotojo kilmė. Dėl to gali būti renkami ir vertinami šie asmens duomenys: vartotojo veikla, įrenginio ir naršyklės informacija (ypač IP adresas), duomenys apie rodomus skelbimus (paspaudimų rodiklius) ir duomenys iš reklamos partnerių. Šiuos duomenis „Google“ gali apibendrinti profilyje, priskirtame atitinkamam vartotojui ar jo įrenginiui.
„Google Analytics“ naudoja slapukus ir kitas naršyklės technologijas, kurios leidžia atpažinti vartotoją, kad būtų galima analizuoti vartotojo elgesį. Ši informacija, be kita ko, naudojama ataskaitoms apie svetainės veiklą rengti. „Google“ surinkta informacija apie naudojimąsi šia internetine svetaine paprastai perduodama „Google“ serveriui JAV ir ten saugoma. „Google“ taip pat perduoda jūsų duomenis su „Google“ susijusioms įmonėms ir kitiems partneriams.
Asmens duomenys taip pat tvarkomi ir nesaugiose trečiosiose šalyse. JAV nėra duomenų apsaugos lygio, panašaus į BDAR reikalavimus. Daugiau informacijos apie perdavimą į nesaugią trečiąją šalį rasite šios duomenų apsaugos informacijos skiltyje „I. Bendroji informacija apie duomenų tvarkymą – 4. Duomenų perdavimas į nesaugias trečiąsias šalis“.

IP adreso anonimiškumas („Google Analytics 4“)
Šioje svetainėje naudojame „Google Analytics 4“. Jūsų IP adresas automatiškai anonimizuojamas. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpintas. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų jūsų naudojimąsi internetine svetaine, rengtų veiklos ataskaitas ir teiktų kitas su svetainės veikla bei interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės operatoriui. Jūsų naršyklės IP adresas, perduodamas kaip „Google Analytics“ dalis, nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis.

IP adreso anonimiškumas („Google Analytics Universal“)
Šioje internetinėje svetainėje suaktyvinome IP anonimiškumo funkciją. Dėl to „Google“ sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse, prieš perduodant jį į JAV. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpintas. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų jūsų naudojimąsi internetine svetaine, rengtų veiklos ataskaitas ir teiktų kitas su svetainės veikla bei interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės operatoriui. Jūsų naršyklės IP adresas, perduodamas kaip „Google Analytics“ dalis, nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis.

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Ši analizės priemonė naudojama remiantis jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 par. a punktą ir bet kokio perdavimo trečiajai šaliai sutikimu pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas. Informacija jūsų galiniame įrenginyje saugoma pagal TTDSG (Vokietijos Telekomunikacijos ir telemedijos duomenų apsaugos akto) 25 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

3. Duomenų tvarkymo tikslas
„Google Analytics“ naudojimas mūsų svetainėje yra skirtas mūsų svetainės lankytojų elgsenos analizei, siekiant optimizuoti ir pritaikyti tiek mūsų rodomą svetainę, tiek reklamą joje.

4. Laikymo trukmė, prieštaravimo ir pašalinimo galimybė
Surinkti duomenys bus saugomi tol, kol patys ištrinsite „Google Analytics“ nustatytus slapukus arba duomenų saugojimo tikslas nustos galioti. Kaip vartotojas, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą pagal duomenų apsaugos įstatymus. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jūs galite bet kada atšaukti duotą sutikimą [pirštų atspaudų simbolis kairėje svetainės pusėje]. Mes negalime įtakoti konkretaus tvarkomų duomenų saugojimo laikotarpio, jį nustato „Google Ireland Limited“. Duomenys, kuriuos „Google“ saugo vartotojų ir įvykių lygiu, susieti su slapukais, vartotojo tapatybe (pvz., vartotojo ID) arba reklamavimo ID (pvz., „DoubleClick“ slapukais, „Android“ reklamavimo ID), anonimizuojami po 14 mėnesių arba ištrinami. Išsamią informaciją apie tai galite rasti spustelėdami šią nuorodą: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=lt
Svetainės lankytojams, kurie nenori, kad jų duomenys būtų naudojami „Google Analytics“ analizei, „Google“ sukūrė naršyklės priedą, leidžiantį išjungti „Google Analytics“. Spustelėję šią nuorodą galite atsisiųsti ir įdiegti turimą naršyklės įskiepį: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“ tvarko vartotojų duomenis, rasite „Google“ privatumo politikoje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt
Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą taip pat galite rasti „Google Analytics“ duomenų apsaugos deklaracijoje: https://policies.google.com/privacy.

5. Sutarties dėl užklausų apdorojimo sudarymas
Mes sudarėme sutartį dėl užklausų apdorojimo su GOOGLE. Tai yra duomenų apsaugos įstatymo reikalaujama sutartis, užtikrinanti, kad GOOGLE mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tvarkytų tik vadovaudamasi mūsų nurodymais ir laikydamasi duomenų apsaugos reglamentų (BDAR, BDSG ir kt.).

 

18 „Google AdWords“ konversijų stebėjimas

Ši svetainė naudoja „Google“ konversijų stebėjimą. Teikėjas yra „Google Ireland Limited“ („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Airija).
Per „Google“ konversijų stebėjimą mes ir „Google“ galime nustatyti, ar vartotojas atliko tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, galime įvertinti, kurie mygtukai mūsų svetainėje buvo spaudžiami, kaip dažnai ir kurie produktai buvo ypač dažnai peržiūrimi ar perkami. Ši informacija naudojama konversijų statistikai generuoti. Sužinome, kiek vartotojų spustelėjo mūsų skelbimus ir kokius veiksmus jie atliko. Mes negauname jokios informacijos, pagal kurią galėtume asmeniškai identifikuoti vartotoją. „Google“ pati naudoja slapukus arba panašias atpažinimo technologijas.
„Google“ konversijų stebėjimas naudojamas remiantis BDAR 6 str. 1 sk. f punkto nuostatomis. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti vartotojų elgseną, kad optimizuotų tiek savo svetainę, tiek reklamą. Jei buvo paprašyta atitinkamo sutikimo (pvz., sutikimo saugoti slapukus), apdorojimas atliekamas tik remiantis BDAR 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, ir sutikimą galima bet kada atšaukti.
Daugiau informacijos apie „Google“ konversijų stebėjimą galite rasti „Google“ privatumo politikoje: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

19 „Google“ žemėlapiai

Mes susiejame paslaugų teikėjo „Google Ireland Limited“ („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Airiją) „Google Maps“ žemėlapius.
„Google Maps“ naudojimas yra patrauklus mūsų internetinių pasiūlymų pristatymas ir lengvai surandamos mūsų nurodytos vietos svetainėje. Tai reiškia teisėtą interesą, kaip tai apibrėžta remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatomis. Jei buvo prašoma atitinkamo sutikimo, tvarkymas atliekamas tik remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatomis; ir sutikimą galima bet kada atšaukti.
Privatumo politika: https://www.google.com/policies/privacy/ Atsisakymas: https://adssettings.google.com/authenticated. Apsilankius „Google“ gaunama informacija, kad buvote apsilankę mūsų svetainės puslapyje. Be to, perduodami įvairūs bendri asmens duomenys, tokie kaip IP adresas, užklausos data ir laikas, užklausos turinys, prieigos būsena, perduotų duomenų kiekis, svetainė, prašymas, naršyklė, operacinė sistema ir jos sąsaja, naršyklės programinės įrangos kalba ir versija, laiko juostos skirtumas iki GMT. Tai atliekama neatsižvelgiant į tai, ar „Google“ nurodo naudotojo paskyrą, prie kurios esate prisijungę, ar jei nėra vartotojo abonemento. Kai esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys bus tiesiogiai priskirti jūsų paskyrai. Jei nenorite būti susietas su savo profiliu „Google“, prieš atsidarydami svetainę turite atsijungti. „Google“ saugo jūsų duomenis kaip naudojimo profilius ir juos naudoja reklamai, rinkos tyrimams ir (arba) individualiai sukurtam svetainės dizainui. Toks vertinimas atliekamas (netgi ne prisijungusiems vartotojams) tam, kad būtų galima teikti reklamą pagal poreikius ir informuoti kitus socialinio tinklo vartotojus apie jūsų veiklą mūsų tinklalapyje. Jūs turite teisę prieštarauti šių naudotojų profilių sukūrimui, tam turite susisiekti su „Google“.

 

20 Buvimas socialinėje žiniasklaidoje

Mes palaikome internetinę buvimo socialiniuose tinkluose ir platformose veiklą, siekdami bendrauti su klientais, naudotojais ir interesantais ir informuoti apie mūsų paslaugas. Lankantis atskiruose tinkluose ir platformuose galioja jų sąlygos ir duomenų tvarkymo gairės. Jei kitaip nenurodyta mūsų privatumo politikoje, mes apdorojame vartotojų duomenis, jei jie bendrauja su mumis per socialinius tinklus ir platformas, pvz., rašo įrašus mūsų socialinėje terpėje arba siunčiame mums pranešimus.

 

21 Trečiųjų šalių paslaugų ir turinio integravimas

Savo teisėtus interesus (t. y., susidomėjimą analizuojant, optimizuojant ir ekonomiškai eksploatuojant mūsų internetinį pasiūlymą, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 3 dalyje) mes papildome trečiosios šalies turiniu ar paslaugų pasiūlymais, įtraukiant turinį ir paslaugas, pvz., vaizdo įrašus ar šriftus (kartu vadinamus „turiniu“). Tai visada reiškia, kad trečiosios šalies šio turinio teikėjai gauna naudotojų IP adresą, nes neįmanoma siųsti turinio į naršyklę be IP adreso. Todėl šio turinio pristatymui reikalingas IP adresas. Mes stengiamės naudoti tik tokį turinį, kurio tiekėjai naudoja IP adresą tik turinio pristatymui. Trečiosios šalys taip pat gali naudoti vadinamas pikselių žymas („internetinius švyturėlius“) statistikos ar rinkodaros tikslais. „Pikselių žymos“ gali būti naudojamos vertinant tokią informaciją kaip lankytojų srautas šios svetainės puslapiuose. Pseudonimų informacija taip pat gali būti saugoma slapukuose vartotojo įrenginyje ir gali apimti techninę informaciją apie naršyklę ir operacinę sistemą, nuorodas į tinklalapius, apsilankymo laiką ir kitą informaciją apie mūsų internetinio pasiūlymo naudojimą.

 

22 „Google“ šriftai

Mes susiejame teikėjo „Google Ireland Limited“ („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Airija) šriftus („Google Fonts“). Kai iškviečiate puslapį, jūsų naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į jūsų naršyklės talpyklą, kad tekstai ir šriftai būtų rodomi teisingai, taip užmegzdami ryšį su „Google“ serveriais, kur perduodamas jūsų IP adresas. Tai reiškia teisėtą interesą, kaip tai apibrėžta remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatomis.
Privatumo politika: https://www.google.com/policies/privacy/ Atsisakymas: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

23 „Google“ žymų tvarkyklė

Ši svetainė naudoja „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Airija) tvarkyklę „Google Tag Manager“. „Google Tag Manager“ žymų tvarkyklė naudojama valdyti svetainės žymas per sąsają ir leidžia mums kontroliuoti tikslų paslaugų integravimą mūsų svetainėje. Tai leidžia mums lanksčiai integruoti papildomas paslaugas, kad galėtume įvertinti vartotojų prieigą prie mūsų svetainės.
„Google Tag Manager“ žymų tvarkyklė naudojama atsižvelgiant į teisėtus mūsų interesus, t. y. į interesą optimizuoti mūsų paslaugas pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punkto nuostatomis.
Daugiau informacijos galite rasti „Google Tag Manager“ žymų tvarkyklės duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

 

24 „Google reCAPTCHA“

Šioje svetainėje naudojame „Google reCAPTCHA“ (toliau - reCAPTCHA). Teikėjas yra „Google Ireland Limited“ („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Airija).
„ReCAPTCHA“ tikslas yra patikrinti, ar duomenis šioje svetainėje (pvz., kontaktų formoje) įveda asmuo ar automatinė programa. Tam reCAPTCHA analizuoja svetainės lankytojo elgesį, remdamasis įvairiomis savybėmis. Ši analizė prasideda automatiškai, kai tik svetainės lankytojas patenka į svetainę. Analizės metu reCAPTCHA įvertina įvairią informaciją (pvz., IP adresą, svetainės lankytojo buvimo svetainėje trukmę ar vartotojo atliktus pelės judesius). Analizės metu surinkti duomenys persiunčiami „Google“. „ReCAPTCHA“ analizės vykdomos visiškai fone. Svetainės lankytojai nėra informuojami, kad vyksta analizė.
Duomenys saugomi ir analizuojami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatomis. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą apsaugoti savo interneto pasiūlymus nuo piktnaudžiavimo automatizuoto šnipinėjimo ir nuo šiukšlių. Jei buvo prašoma atitinkamo sutikimo, tvarkymas atliekamas tik remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatomis, ir sutikimą galima bet kada atšaukti.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google reCAPTCHA“, žr. „Google“ privatumo politiką ir „Google“ naudojimo sąlygas šiose nuorodose: https://policies.google.com/privacy?hl=de ir https://policies.google.com/terms?hl=de tokia registracija panaikinama.

 

25 El. pašto adresas

1. Duomenų apdorojimo aprašymas ir apimtis
El. pašto adresai pateikiami mūsų svetainėje ir mūsų parašai, kuriuos naudojant galima susisiekti su mumis. Tokiu atveju vartotojo asmens duomenys, perduodami el. paštu, bus išsaugoti.
Šiame kontekste duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims. Duomenys bus naudojami tik pokalbiui apdoroti.

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Teisinis duomenų, perduotų siunčiant el. laišką, tvarkymo pagrindas yra vadovavimasis BDAR 6 str. 1 dalies f punkto nuostatomis. Jei kontakto el. paštu tikslas yra sudaryti sutartį, papildomas teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b punkto nuostatos.

3. Duomenų tvarkymo tikslas
Asmens duomenų apdorojimas iš kontaktų formos tarnauja tik kontakto tvarkymui. Tai taip pat apima būtiną teisėtą interesą tvarkyti duomenis.

4. Laikymo trukmė
Duomenys bus ištrinti, kai tik jų nebereikės tikslui, kuriam jie buvo surinkti, pasiekti. Asmeninių duomenų, siunčiamų el. paštu, atveju, kai baigėsi atitinkamas pokalbis su vartotoju. Pokalbis baigiamas, kai iš aplinkybių galima spręsti, kad svarstomas klausimas buvo galutinai išaiškintas.

5. Prieštaravimo ir pašalinimo galimybė
Jei vartotojas susisiekia su mumis el. paštu, jis gali bet kada prieštarauti dėl savo asmens duomenų saugojimo. Tokiu atveju pokalbio tęsti negalima. Tokiu atveju visi asmens duomenys, įrašyti susisiekiant su mumis, bus ištrinti.

 

26 Kontaktų forma

1. Duomenų apdorojimo aprašymas ir apimtis
Mūsų svetainėje yra kontaktų forma, per kurią galima susisiekti su mumis elektroniniu būdu. Jei vartotojas pasinaudos šia galimybe, įvesties šablone įvesti duomenys bus mums perduoti ir išsaugoti. Šie duomenys yra tokie:
Kliento numeris, vardas ir pavardė, gatvė, namo numeris, pašto indeksas, miestas, šalis, teminė sritis, telefonas, el. paštas, komentarai

Siunčiant pranešimą taip pat saugomi šie duomenys:
Toliau pateikiamas atitinkamų duomenų sąrašas. Pavyzdžiai gali būti:
(1) Vartotojo IP adresas
(2) Registracijos data ir laikas
Išsiųsdami jūs duodate sutikimą tvarkyti gautus duomenis pagal nuorodą į šią duomenų apsaugos deklaraciją.

Šiame kontekste duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims. Duomenys bus naudojami tik pokalbiui apdoroti.

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a punkto nuostatos. Jei kontakto tikslas yra sudaryti sutartį, papildomas teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b punkto nuostatos.

3. Duomenų tvarkymo tikslas
Asmens duomenų apdorojimas iš įvesties šablono tarnauja tik kontakto tvarkymui.
Kiti siuntimo metu tvarkomi asmens duomenys padeda užkirsti kelią neteisingam kontaktinės formos naudojimui ir užtikrinti mūsų informacinių technologijų sistemų saugumą.

4. Laikymo trukmė
Duomenys bus ištrinti, kai tik jų nebereikės tikslui, kuriam jie buvo surinkti, pasiekti. Asmeniniams duomenims iš kontaktų formos įvesties šablono tai yra tuo atveju, kai baigėsi atitinkamas pokalbis su vartotoju. Pokalbis baigiamas, kai iš aplinkybių galima spręsti, kad svarstomas klausimas buvo galutinai išaiškintas.
 
Privatumo politikos pakeitimai ir atnaujinimai
Mes prašome jus reguliariai susipažinti su mūsų privatumo politikos turiniu. Mes pritaikysime privatumo politiką, kai tik to reikės pagal įsigaliojusius duomenų apdorojimo pakeitimus. Mes informuosime jus, jei pakeitimams reikėtų jūsų veiksmo (pvz., sutikimo) ar kitokio individualaus patvirtinimo.
scroll top