Menu

Mro sili įrengimas

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 120000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 120000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Mūro siūlių glaistymas

Išorinės dekoratyvinės plytų ar natūralaus akmens sienos renovacijos metu dažnai pasirodo, kad yra būtina atnaujinti visą siūlių tinklą, kad būtų užkirstas kelias tolesniam sienos drėkimui.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Naudojimo sritis

 • Mūrinių siūlių restauravimas arba atnaujinimas
 • Įmontuotų natūralių akmenų atnaujinimas / pakartotinis glaistymas
 • Skiedinio įpurškimas į dideles ir gilias siūles
 • Gilių skylių užpildymas

Medžiagos pasirinkimas

Visų pirma, renkantis medžiagą svarbu atsižvelgti į turimą inventorių. Skiedinius sudaro mineraliniai rišikliai ir (prireikus) priedai, pvz.,
 • Kalkių skiedinys
 • Dolomito kalkių skiedinys
 • Kalkių cemento skiedinys
 • Romėniško cemento skiedinys
 • Šiaudų ir cemento skiedinys

Patarimas: skiedinys turi būti suderinamas su mašina

Pritaikymo pavyzdžiai

 • Mūro siūlės
 • Grindų jungtys
 

Privalumai ir nauda

 • Užtikrinamas švarus darbas
 • Pilnai užglaistomos siūlės
 • Reguliuojamas srautas ir greitis

Darbo eiga

 • Jei neįmanoma pataisyti, visiškai pašalinkite jungties medžiagą (pvz., naudokite AS175 mūro ir diskinį pjūklą, Nr. 40020)
 • Nuvalykite jungčių šonus nuo dulkių ir paskirų dalelių, jei reikia, pašiiauškite
 • Sudrėkinkite geriamojo vandens kokybės vandeniu
 • Siūles užpildykite skiediniu
 • Paviršiaus apdorojimas
 • Po siūlių paruošimo
 
Pastabos dėl siūlių atnaujinimo
WTA biuletenis: „Natūralaus akmens restauravimas“ 3-2, 2016-10 D leidimas, informacija apie natūralaus akmens paviršių atnaujinimą WTA biuletenyje: „Mūro konservavimas ir remontas“ E-7-1, 2018-02 / D leidimas (geltonas variantas)
 
scroll top