Menu

Mro sili įrengimas

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 145000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 145000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Mūro siūlių įrengimas

Išorinės dekoratyvinės plytų ar natūralaus akmens sienos renovacijos metu dažnai pasirodo, kad yra būtina atnaujinti visą siūlių tinklą, kad būtų užkirstas kelias tolesniam sienos drėkimui.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Taikymo sritys

 • Rankinis siūlių užpildymas skiediniu
 • Skiedinio įpurškimas į dideles ir gilias siūles
 • Gilių skylių užpildymas

Pritaikymo pavyzdžiai

 • Poligonalinis mūras
 • Skaldyto akmens mūras
 • Išilginis sluoksniuotas akmens mūras
 • Tašyto akmens mūras
 • Dvisluoksnis mūras su išorine dekoratyvine siena
 • Gotikinis mūras
 
 

Privalumai ir nauda

 • Siūlių užpildai užglaistomi tolygiai ir tankiai
 • Užtikrinamas švarus darbas
 • Pilnai užglaistomos siūlėe

Bendrieji darbo etapai

 • Ištuštinti ir išvalyti siūles
 • Sudrėkinti
 • Siūles užpildyti skiediniu
 • Papildomas siūlių apdirbimas

Tinkama užpildo medžiaga

 • Plastiškas skiedinys
 • Ceolito siūlių užpildas
 • Ceolito-kalkių siūlių užpildas
 • Siūlių užpildas, tinkamas automatiniam užpildymui
 • Siūlių užpildas su epoksidine derva
 • Cementinis mūro mišinys
scroll top